Glaumann Lanskap

Företaget startades av Pia Bernarda Glaumann, landskapsarkitekt LAR/MSA, våren 2016. Kontorets hemvist är på Alnö utanför Sundsvall.

Pia har tidigare varit anställd på Andersson Jönsson och Tema Landskapsarkitekteri Stockholm, samt på WSP Samhällsbyggnad i Sundsvall.

Pia åtar sig inom ramen för Glaumann Landskap arbetsuppgifter inom planering och projektering av utemiljö såsom t ex park, gata, torg, lekplats, bostadsgård och begravningsplats.

Pia Glaumann är från och med våren 2018 ordförande i Sveriges Arkitekters lokalförening Mellersta Norrland.

Pågående projekt under hösten 2018 är bland annat:
Malmparken, en ny stadspark i Sollentuna, tillsammans med Andersson Jönsson Landskapsarkitekter Selångers Kultur- och Pilgrimscenter, tillsammans med Format Arkitekter Funäsdalens Hälsocentral och äldreboende, tillsammans med Gisterå Sjöstrand Arkitekter

Contact Us

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form