Contact Us

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Projekt

Döda Fallet, Bispgården

Naturreservatet Döda Fallet består av en torrlagd älvfåra som formats av det en gång i tiden framforsande vattnet. Här möts man av ett mäktigt och ödesmättat landskap med en dramatisk historia. Naturreservatet Döda Fallet är ett av Jämtlands mest välbesökta naturreservat och anläggningen behöver därför ses över.

Selångers Kultur- och Pilgrimscenter, Sundsvall

Det nya centrumet blir startpunkten för pilgrimsvandrare utmed St Olofsleden, som sträcker sig mellan Sundsvall och Trondheim. Centrumet har flyttat in i en lada, belägen på en fantastiskt plats nära Selångers kyrka. Runt om centrat planeras en trädgård för kontemplation och vila, och där man kan studera historiska örter.

Murbergets Friluftsmuseum, Härnösand

Friluftsmuseet har samlat historiska byggnader och kultur från hela länet Västernorrland och även från Jämtland, en fantastisk plats att besöka! En upprustning och utveckling av utemiljön pågår.

Naturum Höga Kusten Skulebergets rastplats

Parken utanför naturumsbyggnaden har krönts med en lekplats, tema: landhöjning! Naturum har även fått en fungerande angöring och en intilliggande rastplats som förhoppningsvis ska få ännu fler att stanna vid Skuleberget och Höga Kusten.

Förstudie gymnasieskolor, Sveg

Härjedalens kommun planerar att omstrukturera och förnya sina utbildningslokaler. Här finns möjlighet att planera och bygga skolgårdar med mycket grönska, många sociala funkitoner och lust till aktivitet och rörelse!