Naturum Höga Kusten Skulebergets rastplats

Projektbeskrivning

Pia har utfört planerings- och projekteringsarbeten för naturummets utemiljö. Arbetet har omfattat bl a angöring och parkering, ett entrétorg, gångstråk och en temalekplats.

Pia har vidare arbetat med Trafikverkets intilliggande rastplats, från framtagande av vägplan till bygghandlingar. Arbetet har även innefattat projekt- och projekteringsledning, samordning mellan naturum och rastplats och kostnadsbedömningar. 

Uppdraget har påbörjats som anställd hos WSP och avslutats i det egna företaget.

Arbetet har pågått från 2015 till färdigt bygge sommar 2017.

Projektfakta
  • Beställare:

    WSP/Länstyrelsen Västernorrland(naturum Höga Kusten) och Trafikverket (rastplats)

  • Område:

    Höga kusten

Se alla projekt

Contact Us

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form