Murbergets Friluftsmuseum, Härnösand

Projektbeskrivning

Pia har arbetat med att ta fram ett program för förbättring och upprustning av friluftsmuseets utemiljö. 

Programmet omfattar förslag på hur man kan förtydliga entrépunkter och rörelsestråk för gående, cyklister och bilburna, inklusive tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Förslag ges på hur man kan lyfta fram och förstärka museets historiska miljöer och binda samman dem genom promenadslingor. Arbetet innehåller också en kostnadsbedömning över vad föreslagna åtgärder kostar att anlägga.

Arbetet har utförts under hösten 2017 och våren 2018.

Projektfakta
  • Beställare:

    Länsmuseet Västernorrland

  • Område:

    Härnösand

Se alla projekt

Contact Us

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form