Selångers Kultur- och Pilgrimscenter, Sundsvall

Projektbeskrivning

Pia arbetat med gestaltning av utemiljön på Pilgrimscentret, i samarbete med landskapsarkitekt Mirjam Åkerblom. Utemiljön omfattar infarts- och parkeringsytor, entréytor, en uteplats för sommarcafé, örtagård, köksträdgård, hassellund och äppellund. I projektet har stor tyngd lagts vid detaljer, såsom markbeläggningar och murar i kalksten, sarger och bänkar i ek, samt en noggrannhet i växtval. Gestaltningen och valet av material och växter har ofta en historisk och symbolisk förankring bakåt i tiden för St Olofs levnad, men anläggningen ska samtidigt upplevas som samtida.

Pia har även tagit fram en bygghandling för en samverkansentreprenad.

Arbetet har utförts under hösten 2018 och våren 2019.

Anläggningen beräknas stå färdig hösten 2019.

Projektfakta
  • Beställare:

    Selångers Församling, Svenska Kyrkan

  • Område:

    Kungsnäs, Sundsvall

Se alla projekt

Contact Us

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form